ul. Cybulskiego 5, 31-117 Kraków Poniedziałek - Piątek 9:00-20:00 504-438-338 | 12 660-33-66

Specjalizujemy się w zakresie leczenia chorób związanych z wszelkimi zaburzeniami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Leczymy chorych cierpiących na takie choroby jak padaczka, stwardnienie rozsiane, udar mózgu, choroba Parkinsona, zakażenia i nowotwory ośrodkowego układu nerwowego, wodogłowie czy choroby rdzenia kręgowego. Badamy także choroby genetyczne, zaburzenia nerwowo-skórne czy urazy okołorodowe  i zaburzenia rozwojowe. Zajmujemy się również osobami cierpiącymi na zaburzenia snu, bóle głowy, uzależnienia od leków lub alkoholizmem.

Po przebadaniu pacjenta i zdiagnozowaniu choroby, lekarz neurolog ustala przebieg indywidualnej terapii (farmakologicznej, rehabilitacyjnej) i sprawuje nad pacjentem nadzór podczas jej trwania.. Lekarz neurolog skupia się także na procesach, które powodują powstanie uszkodzeń w układzie nerwowym i ich leczeniu.

Do najczęstszych chorób układu nerwowego należą:

 • Zakażenia układu nerwowego (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu)
 • Choroby naczyniowe (krwotok śródmózgowy, zawał mózgu, przemijający napad niedokrwienny- TIA)
 • Zaburzenia dotyczące płynu mózgowo-rdzeniowego (wodogłowie)
 • Guzy (oponiaki, glejaki)
 • Urazy układu nerwowego (ból neuropatyczny, uszkodzenia popromienne)
 • Urazy okołoporodowe i zaburzenia rozwojowe (mózgowe porażenie dziecięce)
 • Choroby genetyczne (choroba Wilsona)
 • Choroby mitochondrialne (dziedziczna neuropatia nerwu wzrokowego Lebera)
 • Zaburzenia nerwowo-skórne (choroba Recklinghausena)
 • Neuropatie obwodowe (porażenie nerwu promieniowego)
 • Zespoły otępienne (choroba Alzheimera)
 • Ataksje dziedziczne (choroba Friedreicha)
 • Zaburzenia ruchowe (choroba Parkinsona, choroba Huntingtona)
 • Choroby rdzenia kręgowego (jamistość rdzenia)
 • Choroby złącza nerwowo-mięśniowego (miastenia)
 • Miopatie (dystrofia mięśniowa Duchenne'a)
 • Choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane)
 • Choroby autonomicznego układu nerwowego (rodzinna dysautonomia)
 • Zaburzenia napadowe (padaczka, migrena, zaburzenia snu)

 

 

Modelowanie sylwetki - Liposukcja

X
Zadzwoń 504438338