ul. Cybulskiego 5, 31-117 Kraków Poniedziałek - Piątek 9:00-20:00 504-438-338 | 12 660-33-66

Psychiatria

Nasi lekarze psychiatrzy z wysoką skutecznością diagnozują i leczą różne zaburzenia i choroby psychiczne.
Do psychiatry możemy udać się bezpośrednio lub po tym, jak poradzi nam taką wizytę psycholog lub lekarz pierwszego kontaktu.

Z jakimi problemami należy odwiedzić psychiatrę?

 • zmiany nastroju;
 • zmiany w naszym zachowaniu w relacjach rodzinnych i społecznych, np. wycofywanie się z nich, izolowanie się od otoczenia;
 • zmiany aktywności - nadmierna lub zbyt słaba w porównaniu z okresem poprzedzającym pojawienie się zmian;
 • gwałtowne zmiany w życiu, z którymi nie potrafimy sobie poradzić: śmierć bliskiej osoby, choroba, zwolnienie z pracy;
 • ciągłe uczucie strachu, niepokoju;
 • ciągłe uczucie smutku, przygnębienia, bezradności;
 • ciągłe poczucie samotności;
 • zauważamy, że staliśmy się bardziej nerwowi, nadwrażliwi, cały czas czujemy się atakowani i chcemy odpowiadać atakiem;
 • gdy zauważamy rzeczy, słyszymy głosy, których inni nie dostrzegają;
 • gdy mamy bóle głowy, występuje u nas drżenie rąk, nadpotliwość, kołatanie serca, a badania wykluczyły chorobę somatyczną (fizyczną);
 • gdy nadużywamy alkoholu, leków, narkotyków, jesteśmy uzależnieni od hazardu, zakupów czy seksu.

Jakie choroby leczymy w naszej Klinice? 

Na podstawie wywiadu przeprowadzonego z pacjentem, psychiatra wdroży właściwe leczenie. Wśród chorób leczonych przez specjalistów w dziedzinie psychiatrii znajdują się:

 • depresja;
 • zaburzenia psychiczne (kiedy występują urojenia, omamy, zaburzenia świadomości);
 • zaburzenia emocjonalne;
 • zaburzenia osobowości;
 • choroba afektywna dwubiegunowa;
 • nerwice;
 • schizofrenia;
 • uzależnienia;
 • anoreksja;
 • bulimia;
 • psychoza;
 • zespół stresu pourazowego;
 • choroby zawodowe;
 • mania;
 • zaburzenia koncentracji i pamięci;
 • syndrom DDA;
 • myśli i skłonności samobójcze.

Jak wygląda wizyta u psychiatry?

Wizyty u psychiatry nie należy się obawiać. Pierwsza z nich jest po prostu rozmową-wywiadem, który psychiatra przeprowadza z pacjentem. Lekarz może zapytać o relacje z rodzicami w dzieciństwie i okresie dojrzewania, przebieg edukacji, pierwsze miłości. Będzie chciał również wiedzieć, jak wygląda fizyczny stan zdrowia pacjenta: czy nie dolega mu bezsenność, jak jest z jego apetytem czy w przeszłości doświadczył zaburzeń neurologicznych. Psychiatra zwróci też uwagę na zdolność koncentracji pacjenta, na to, czy nie występują u niego zaburzenia pamięci, uwagi. Będzie chciał również wiedzieć, czy pacjent ma myśli samobójcze, a przede wszystkim - jak czuje się w danym momencie życia, co go konkretnie sprowadziło do lekarza. Rozmowa przebiega w spokojnej atmosferze, psychiatra może na jej podstawie zlecić wykonanie testów psychologicznych, badań laboratoryjnych czy konsultację neurologiczną.

Jak wygląda leczenie psychiatryczne?

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu i badań psychiatra może przepisać właściwe dla danego pacjenta leki. Poinformuje, jak je dozować, jakie jest ich działanie, jak wpłyną na leczenie konkretnej osoby. Z leczeniem farmakologicznym związana jest konieczność odbywania regularnych wizyt, mających na celu ocenę działania leku, omówienie bieżących wydarzeń w życiu pacjenta i ich wpływu na jego stan psychiczny, a także, w wypadku wystąpienia takiej potrzeby, zmniejszenie bądź zwiększenie dawki przyjmowanego leku lub jego zmianę. Leczenie farmakologiczne może trwać kilka miesięcy (i tak się najczęściej zdarza) lub kilka lat. Po jego zakończeniu pacjent może przychodzić na wizyty kontrolne do swojego psychiatry.

W niektórych przypadkach psychiatra może zadecydować o konieczności leczenia w szpitalu psychiatrycznym. Zazwyczaj dzieje się to jednak w tych przypadkach, gdy zaburzenia psychiczne pacjenta stanowią zagrożenie dla niego samego i jego otoczenia. Psychiatrzy w naszej klinice często proponują pacjentom, obok leczenia farmakologicznego, metody komplementarne typu akupunktura czy masaże. 

 

Sprawdź

X
Zadzwoń 504438338